Biuro w Lęborku: ul. Gdańska 110/A2 tel.:59 862 60 80 | Biuro w Wejherowie: ul. Gdańska 100 tel.:58 677 54 52

Witamy na stronie Vega Inwest

Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r informujemy, jak niżej:

 • 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest: Vega Inwest Czesław Kukowski, ul. Gdańska 100, 84-200 Wejherowo, NIP 588-105-40-55, REGON 191079387 Osoba odpowiedzialna: Czesław Kukowski.
 • 2. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres zameldowania, numery PESEL, seria i numer dokumentu osobistego, imiona rodziców, adres e-mail, numer telefonu), jest dobrowolne ale niezbędne w celu:  
  • 1. zawarcia i realizacji umów (sprzedaż produktów, świadczenie usług, umów o współpracy);
  • 2. dochodzenie roszczeń;
  • 3. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
 • 3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • 4. Państwa dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie prawa a innym podmiotom tylko w celach administracyjnych, informatycznych, księgowych i prawnych (pracownikom firmy Vega Inwest Czesław Kukowski, firmom współpracującym z Vega Inwest Czesław Kukowski takim jak biuro rachunkowe, kancelariom adwokackim, firmom zajmującym się obsługą administracyjną nieruchomości należących do Vega Inwest Czesław Kukowski, firmom kurierskim i pocztowym na potrzeby kierowania korespondencji).
 • 5. Firma Vega Inwest nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych do państw trzecich poza UE lub organizacji międzynarodowej.
 • 6. Mają Państwo prawo do:  
  • 1. dostępu do swoich danych,
  • 2. sprostowania swoich danych,
  • 3. przeniesienia swoich danych,
  • 4. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeśli są przetwarzane na podstawie Państwa zgody,
  • 5. złożenia skargi lub zażalenia jeśli sposób w jaki wykorzystujemy wyżej wymienione dane Państwu nie odpowiada,
  • 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • 7. Vega Inwest Czesław Kukowski na podstawie danych osobowych, którymi dysponuje, nie dokonuje profilowania.
  • 8. Mogą Państwo skontaktować się z VegaInwest Czesław Kukowski w sprawie ochrony danych pod adresem: vegainwest@wp.pl.